avatar

Sanat Nedir ve Sanat Çeşitleri Nelerdir?

7 Şubat 2017
787 views
 • SANAT NEDİR VE SANAT ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

  SANAT NEDİR?

  Sanat öyle bilinen ya da bir başlangıcı ve sonu olan bir kavram değildir.Onu biz insanlar, ondan beklentimize orantılı olarak hep değiştirmiş ve göreceli kalmasını sağlamışızdır.Kimi zaman günlük hayatımızı onun üstüne inşaa etmişiz, kimi zaman felsefe gibi o kadar erişilmez bir olgu haline getirmişizdir ki.Bizim insanlık çağlarımızı bile şekillendiren ana unsurlardan olmuştur.Tabi bunlar benim sanat nedir hakkında ki yorumlarımın başlangıçları ama işin uzmanları ve bilim adamları,siyasetçileri,iş adamları-kadınları,halk ve kamuoyu bunları esas biçimlendiren ve tanımlayan unsurlardır.Şimdi otoriteler sanata nasıl bakıyor günümüzde, sanat nedir? sorununa ne cevap veriyorlar birlikde bakalım isterseniz.Sonra benim düşüncelerimi kaldığı yerden birlikde tekrar ele alalım.

  Sanat, en genel anlamıyla yaratıcılığın ve hayal gücünün ifadesi olarak anlaşılır. Tarih boyunca neyin sanat olarak adlandırılacağına dair fikirler sürekli değişmiş, bu geniş anlama zaman içinde değişik kısıtlamalar getirilip yeni tanımlar yaratılmıştır. Bugün sanat terimi birçok kişi tarafından çok basit ve net gözüken bir kavram gibi kullanılabildiği gibi akademik çevrelerde sanatın ne şekilde tanımlanabileceği, hatta tanımlanabilir olup olmadığı bile hararetli bir tartışma konusudur.

  Sanat sözcüğü genelde görsel sanatlar anlamında kullanılır. Sözcüğün bugünkü kullanımı, batı kültürünün etkisiyle, ingilizcedeki ‘art’ sözcüğüne yakın olsa da halk arasında biraz daha geniş anlamda kullanılır. Gerek İngilizce’deki ‘art’ (‘artificial’ = yapay), gerek Almanca’daki ‘Kunst’ (‘künstlich’ = yapay)gerekse Türkçe’deki Arapça kökenli ‘sanat’ (‘suni’ = yapay)sözcükleri içlerinde yapaylığa dair bir anlam barındırır. Sanat, bu geniş anlamından Rönesans zamanında sıyrılmaya başlamış, ancak yakın zamana kadar zanaat ve sanat sözcükleri dönüşümlü olarak kullanılmaya devam etmiştir. Buna ek olarak Sanayi Devrimi sonrasında tasarım ve sanat arasında da bir ayrım doğmuş , 1950 ve 1960’larda popüler kültür ve sanat arasında tartışma kaldıran bir üçüncü çizgi çekilmiştir.

  Kronolojik ve ansiklopedik bilgileride verdikden sonra sanatın günümüzde ki SANAT NEDİR? soruna cevabını almış oluyoruz.Peki gerçekden sanat bumudur? bu kadar basit ve net,kesin çizgi ve kalıplardan mı oluşmuştur SANAT.Eğer öyle ise bir de bunun tarihi olmalı,o zaman karşımıza şu soru geliyor? Sanat Tarihi nedir? Sanat hep böyle miydi?Sanata neden ihtiyaç var ve sanat nasıl olmalı gibi sorularla pekiştirelim isterseniz SANAT NEDİR? sorusunu…Onun bir daha ki yazımızda devam edecek şekilde ayarlayalım.Sağlıcakla kalın,hoş kalın,hoşça kalın….

  SANAT ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

  Zanaat ile Sanat Aynı şeyler mi? Güzel Sanatlar ve Pratik Sanatlar Nelerdir?Ustalık ve Sanatçılık Aynı Şey mi?Usta kime denir?Sanatçı kime denir?İyi usta nasıl olunur?İyi sanatçı nasıl olmalıdır? gibi temal sorulara da bu konumuzda yer vereceğiz.Çünkü çok fazla birbirine karıştırılan terimlerden oluşan bu soru yumakları çoğu yerde yanlış anlamalara bu da yanlış değerlendirmeye sebeb olmakdadır.

  Sanat aslında iki ana dala ayrılır

  1- Pratik Sanatlar

  2- Güzel Sanatlar

  PRATİK SANATLAR (ZANAAT)

  Zanaat Nedir?Zanaatkar ve Zanaatçı Kime Denir? Zanaatkar ve Sanatçı aynı şey mi ?

  Halk arasında zanaat olarak da bilinen pratik sanatlara, marangozluk,ahşap,seramik,cam,duvar,aşçılık,dokumacılık gibi işlere zanaat denir.işlerin el pratikliği ve bunları işlerken ki hünerlerine göre bir kişiye verilen ünvana zanaatkar, çok iyi yapana da usta zanaatkar denilir.

  Gelelim diğer sorumuza Zanaatkar ve sanatçı aynı şeymi ?

  Burda ki zanaati, sanattan ayıran nokta ise,daha çok foksiyonel ve kullanım eşyaları üstüne ustalaşmaları.Örneğin bir ahşap kapı yaparsanız eğer zanaatkar,bu ahşap kapının süslemesini (oyma-kabartma gibi)yaparsanız sanatçı olursunuz.Bunlarda kendi içlerinde alaylı mı yoksa mektepli mi diye ayrılır toplumumuzda nedense alaylı olanların sanatları ya da zanaatları genelde ikinci seviye görülürki bu da büyük bir yanlışdır.Sanatında,zanaatında doğasına,diyalektiğine aykırıdır.Sanat ve ya zanaat işleri güzel ve kullanışlı ya da daha az güzel ve daha az kullanışlı olarak ayrılması daha uygun olacakdır.

  Zanaat genel anlamda fazla bir anlam ve mana derinliği içermesi gerekmediğinden dolayı sanattan ayrılıyor.Lakin ülkemizde mevcut olan unutulmaya yüz tutmuş bir çok zanaat vardır.Sizler için Türkiye’de zanaat ve zanaatkar konumuzda detaylıca ele alacağız.Şimdi diğer başlığımıza geçelim isterseniz.

   

  GÜZEL SANATLAR

  Güzel Sanatlar Nedir Kaça Ayrılır? Güzel Sanatlar Niçin Önemli?Güzel Sanatların Özellikleri Neler?

  Sanatı iki ana başlığa ayırdık lakin bu,bu kadar kolay değil aslında.Sanat tarihi konusuda girmeden yüzeysel olarak ele alacağız o yüzden Güzel Sanatlar Nedir ve Kaça Ayrılır Sorumuzu.

  -Genel anlamda insanda heyecan,coşku,üzüntü gibi hisler bırakan eserlere,güzel sanatlar diyebiliriz.Sanatı,Zanaatten ayıran özellikleri bunlar yani demem o ki;

  -Güzel sanatlar kavramlardan,olguların değil,sezgi ve hislerin ön plana çıktığı eserlerdir,

  -Güzel sanatlar öğretmeyi amaçlamaz, açıklamaya da çalışmaz, güzel sanatlar sezdirir,hissettirir ve düşündürür.

  Katı gerçeklikleri göstererek insanı düşünmeye ve başka bir ruh haline sokmayı amaçlar bu sanatın olduğu kadar sanatçının ve sanat eserininde değerini belirler.

  Güzel Sanatlar Niçin Önemlidir ? sorusuna da böylece ışık tutmuş bulunuyoruz.Çünkü ortaya çıkan sanat eserleri genellikle bulundukları çağın ve dönemin gerçekliklerini bizlere hissetirirken başka bir gerçeklikle düşündürür.O Yüzden sanat eserleri bulundukları çağın fenerleridirler.

  Güzel Sanat Dalları Nelerdir?

  İşitsel sanatlar (fonetik sanatlar)

  Sesler ile işitme duyularımıza hitap eden işitsel sanatlardır.Günümüze kadar bir çok fonetik sanat eserleri ve sanatçılarını ayrı olarak inceleyebiliriz.Popüler sanat ve sanatçılarımız ile tarihe damga vurmuş sanatçıları inceleyebiliriz.

  Mozart sağlam iki kulağa sahipken,Beethoven sağır iken yapmıştır tüm bestelerini o yüzden bir adım öndedir.İşitsel sanatlarda…

  Edebiyat

  Kelimelerle yapılan bir güzel sanattır. Düz yazılar (hikaye, roman..vs.) ve şiir bu bölüme girer.Dünya edebiyat tarihinde o kadar çok işim vardır ki bakış açıları ve olayları tasvir edişleri ile sadece yaşadıkları güne değil,geleceğe de ışık tutan ve hayat şeklini belirleyen büyük edebiyatçı yazarlar vardır.Hepsini şimdi burada anlatmayız lakin her gün güncellenen içeriğimiz  ile bu dev arşive sık sık ziyaret edersenizz sayfamızı ulaşabilirsiniz.

  Dostoyevski sadece yaşadığı günü betimlememiş,geçmişin sorunlarıın geleceğe taşınmasının sonuçları tek tek anlatmışdır romanlarında. büyük edebiyatçı ve rus sanatçı.

   

  Müzik

  Sesleri melodi haline getirme sanatıdır.

  Görsel sanatlar (plastik sanatlar)

  Çizgi, boya ve hacim veren maddelerle göz duyumuzu algılayan bu sanatlar ise şekilcidir.

  Heykel

  Doğada var olan ya da hayalde canlandırılan varlıkları çamur, tahta, taş, maden gibi maddeler kullanarak şekillendirme sanatıdır.

  Mimari

  Konut, tapınak, anıt gibi yapıtları, güzellik duygusunu karşılayacak biçimde yapılandırma sanatıdır.

  Resim

  Resim; çizerek, kazıyarak yapılan ve düşündüren, duygulandıran şekiller topluluğudur.
  Tiyatro, bale ve opera: Sessel ve görsel sanatların karışımından oluşmuştur.

  Fotoğraf, sinema

  Bunlar da görsel sanatların bir dalıdır.

  Güzel Sanat Dallarının Kendi İçinde Sınıflandırılması

  Yüzey Sanatları: Tüm iki boyutlu sanat çalışmaları, yani bir eni ve bir boyu olan kâğıt veya tuval üzerine, bir duvar ya da kumaş üzerine uygulanan sanatlardır: resim ve türleri ( Yağlı boya, Sulu boya, baskı sanatları, afiş, grafik çizimler ), duvar resmi, minyatür, karikatür, fotoğraf, batik, süsleme vb.

  Hacim Sanatları: Üç boyutlu sanat çalışmalarıdır. Sözgelimi heykel, seramik, anıtlar gibi.

  Mekân Sanatları: İç ya da dış mekânı içine alan ya da düzenleyen sanat dallarıdır. En başta mimarî olmak üzere (bahçe mimarîsi, peyzaj mimarîsi), çevre düzenlemesi gibi mekâna ilişkin tüm tasarım çalışmaları.

  Dil Sanatları: edebiyat ve yazı türlerini kapsayan sanatlardır: roman, hikâye, şiir, deneme, Tiyatro metni, film senaryosu vb. gibi.

  Ses Sanatları: Müzik ve bütün türlerini kapsayan sanatlardır : Halk müzikleri, klâsik müzikler gibi.

  Hareket Sanatları: İnsanın, bedeniyle anlatım gücü kazandırdığı sanatlardır: Bale, dans türleri, Halk dansları, pandomim vb.

  Dramatik Sanatlar: İnsanın, eyleme dönüşmüş ifadelerle kendini veya bir olayı, bir olguyu anlattığı sanatlardır: Tiyatro, opera, müzikal oyun, kukla gibi sahne sanatları, sinema, gölge oyunu gibi türleri buna örnek olarak gösterebiliriz.

   

  Reklam
 • Bu Yazılar da ilginizi çekebilir
  Kürt Sanatçı Kayhan Kalhor’a Grammy’de En İyi Dünya Müziği Albümü Ödülü Verildi
  Kürt Sanatçı Kayhan Kalhor’a Grammy’de En İyi Dünya Müziği Albümü Ödülü Verildi
  Dünya Sanat Tarihine Damga Vurmuş 5 Sanateseri
  Dünya Sanat Tarihine Damga Vurmuş 5 Sanateseri
  Birbirinden İlginç Sokak Sanatları
  Birbirinden İlginç Sokak Sanatları
  Güzel Sanatların İncelikleri ve Dalları Nelerdir?
  Güzel Sanatların İncelikleri ve Dalları Nelerdir?
 • Yorum Yapmak İster misiniz?

  İsim ve mail adresinizi yazın. E-Posta adresiniz gizli kalacaktır.